Member

Staff

Professor Takaharu Okajima

 

Associate Professor (Nitobe School) Kaori Kuribayashi-Shigetomi

 

Secretarial Assistant Hinako Fujita

 

Technical Assistant Kazumi Nakahata

nakahata  

Technical Assistant Sayaka Miyoshi

 

 

PhD Students

Yuki Fujii

 

Master’s Students

Kazuma Ito

Miyu Ogawa

 

Kaho Ogura

Kazuya Toyota

Kohei Hirono

Yuki Matsumoto

Reona Seki

 

Tsubasa Habu

 

Mizuki Matsumoto

 

Megumi Yokobori

 

Undergraduate Students B4

Kenta Shigemura

 

Momoko Nakada

 

Mataka Nagano

 

Tomohiro Matsuo

 

 

Research Students

Moe Nagase

image-16-04-16-10-00