Member

Staff

Professor Takaharu Okajima

 

Associate Professor (Nitobe School) Kaori Kuribayashi-Shigetomi

 

Secretarial Assistant Hiroko Sato

 

Technical Assistant Kazumi Nakahata

nakahata  

Technical Assistant Sayaka Miyoshi

 

Master’s Students

Yumi Ito

 

Mio Ono

 

Takunori Kakiuchi

 

Yosuke Tsuboyama

 

Kanta Kato

 

Atsushi Takai

 

Yuki Tsurukawa

 

Yuki Miyata

 

Ryo Hesaka

 

Haruka Yamasaki

 

Undergraduate Students

Haru Kumagai

 

Takahiro Kotani

 

Reiya Nakamura

 

Taiga Toshimitsu

 

Yui Yamaguma